info@aluminum-artist.com +86 13556890771
Production Equipment

Hệ thống sản xuất

Tổng sơ đồ quy trình

pic1

01. Quy trình sản xuất đúc

pic2

02. Quy trình sản xuất đùn

pic3

03. Quá trình sản xuất oxy hóa

pic4

04. Quy trình sản xuất điện di

pic5

05. Quy trình sơn tĩnh điện

pic6

06. Quy trình phun Fluorocarbon

pic7

07. Quy trình hồ sơ cách nhiệt

pic8