info@aluminum-artist.com +86 13556890771
head_banner

Tin tức

Trong bốn năm qua, công ty chúng tôi đã tích cực hưởng ứng chính sách xóa đói giảm nghèo theo mục tiêu quốc gia và lời kêu gọi của Chính phủ hướng dẫn các doanh nghiệp tư nhân tham gia xóa đói giảm nghèo và thực hiện các trách nhiệm xã hội.

Lần này, chúng tôi đã hỗ trợ một lần nữa và quyên góp 20.000 NDT cho Làng Xinmin, thị trấn Hà Thành, thành phố Bình Quan, để giúp xây dựng siêu thị tình thương của làng, cải thiện điều kiện sống ở nông thôn và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và xóa đói giảm nghèo.Công ty đã đạt danh hiệu Doanh nghiệp tư nhân tiên tiến trong “Mười nghìn doanh nghiệp giúp đỡ mười nghìn làng” vì Hành động xóa đói giảm nghèo có mục tiêu này.

Chúng tôi luôn tuân thủ tôn chỉ “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, thực hiện trách nhiệm doanh nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh mục tiêu giảm nghèo để thực hiện thắng lợi cuộc chiến chống đói nghèo.

news2

Thời gian đăng: Mar-01-2022